Tendinta intreprinderilor mici si mijlocii este de a externaliza serviciul financiar-contabil pentru a beneficia de timp, de experienta unei echipe de profesionisti, de asigurare in cazul unor nereguli si de un profit mai mare prin reducerea costurilor de regie . 

Astfel, Lara Sistem Solutions SRL vine in sprijinul dumneavoastra prin servicii profesionale de contabilitate la tarife competitive.

Contabilitate:

 • inregistrarea cronologica a documentelor primare conform legislatiei din Romania;
 • intocmirea evidentei valorice a stocurilor;
 • evidenta elementelor patrimoniale ale entitatii
 • intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, registrului de evidenta fiscala, jurnalelor de TVA conform legislatiei din Romania;
 • intocmirea balantei de verificare lunare (analitica si sintetica) conform legislatiei din Romania;
 • stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale, intocmirea documentelor pentru plata acestora;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele, impozitele si contributiile;
 • intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • reglarea fisei sintetice;
 • depunerea dosarelor cu privire la inregistrarea de sedii secundare cu sau fara obligatii declarative;
 • obtinerea de certificate de atesare fiscala de la administratiile financiare;
 • intocmirea, certificarea si depunerea bilantului contabil (semestrial si anual).
 • inventarierea conturilor detinute de societati si valorificarea rezultatelor inventarierii bunurilor;
 • Reprezentarea societatii in relatia cu organele de control fiscal

Contabilitate Financiara:

 • rapoarte privind furnizorii neplatiti
 • rapoarte privind clientii neincasati
 • rapoarte privind impozitele de plata
 • declaratii intrastat