Controlling, Analiza financiara si Management Financiar:

  • elaborarea strategiei financiare si fiscale a companiei
  • intocmirea de rapoarte pe linii de afaceri (date actuale / buget  / forecast); 
  • intocmirea de rapoarte financiare pentru intalnirile managementului pe teme financiare  
  • intocmirea bugetelor de planificare (bugetarea anuala, forecast trimestrial) 
  • intocmirea de analize regulate ale performantei 
  • intocmirea de analize adhoc  solicitate de managementul entitatii:

- vinzari pe segmente de clienti 

- profitabilitatea clientilor pe segmente de piata 

- analiza activitatii de vanzare (pe total si pe sortimente) 

- analiza cifrei de afaceri 

- analiza valorii adaugate 

- analiza situatiei financiar-patrimoniale a intreprinderii 

- analiza gestiunii de resurse umane 

- analiza gestiunii activelor fixe 

- analiza gestiunii resurselor material 

- analiza cheltuielilor de exploatare 

- analiza cheltuielilor variabile 

- analiza cheltuielilor fixe 

- analiza cheltuielilor administrative 

- analiza ratelor financiare