Administrarea personalului, incepand cu pontajul , calculul drepturilor, dezvoltarea personalului precum si formalitatile de incetare ale activitatii sunt activitati obligatorii, de rutina si mari consumatoare de resurse. Prin incredintarea acestor operatiuni unei firme specializate, compania disponibilizeaza angajati spre activitati cu o valoare adaugata mai mare.

Administrare personal:

 • intocmire contracte de munca;
 • intocmire decizii de incetare/suspendare/concediere a CIM;
 • intocmire de acte aditionale la contractul indivial de munca;
 • completarea si transmiterea Registrului general de evidenta a salariatilor;
 • intocmirea fiselor de post;
 • intocmire fise de evaluare;
 • intocmirea dosarului de personal;
 • intocmire si completare adeverinte;
 • intocmire si inregistrare la ITM a contractului colectiv de munca;
 • intocmire regulament de ordine interioara;

Evidenta contabila a salariilor

 •  intocmirea statelor de plata pe baza pontajelor transmise de societate;
 • depunerea declaratiilor salariale initiale si rectificative;
 • calculul concediilor si evidenta medicalelor;
 • calculul si evidenta concediilor de maternitate;
 • calculul si evidenta concediilor de odihna;
 • calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj, fond handicapati si a impozitului pe salarii.
 • intocmirea si depunerea la administratie a fiselor fiscal
 • comunicarea cuantumului impozitelor si taxelor de plata aferente salariilor