Societati care NU aplica sistemul TI (tva la incasare) 

INFORMATII GENERALE

Intocmirea facturilor catre CLIENTI:

Factura se emite ca si pana acum; TVA se colecteaza integral la aceasta data. Nu difera de situatia din 2012.

Facturile primite de la FURNIZORI:

Exista 2 situatii:

1) Pentru furnizorii care nu aplica sistemul TI, TVA se deduce ca si pana acum, la primirea facturii;

!Daca furnizorul nu scrie pe factura ca aplica sistemul TI, aceasta nu implica automat deducerea TVA la primirea facturii.

Pot fi cazuri de omisiune a inscrierii mentiunii si de aceea, daca nu apare inscrierea, trebuie verificat daca furnizorul este inscris sau nu in Registrul societatilor care aplica TI (este disponibil pe site ANAF la urmatorul link: http://www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Informatii/Infoagec/TVAIncasare ).

Daca nu este inscris, TVA-ul se deduce la data facturii.

Daca este inscris in Registru si nu a facut mentiunea pe factura, se aplica cazul 2 de mai jos (ca si la furnizorii care aplica sistemul TI).

2) Pentru furnizorii care aplica sistemul TI:

  • TVA-ul se deduce doar daca facturile sunt achitate (total sau partial);
  • deducerea se efectueaza  la data platii facturii chiar daca furnizorul colecteaza integral la emiterea acesteia.
  • Deducerea  TVA  se  calculeaza  direct  proportional  cu  fiecare  plata efectuata;
  • Pentru fiecare factura trebuie urmarit restul de achitat (in cazul platilor partiale);
Concluzie:
  • TVA se colecteaza la facturare.
  • TVA se deduce fie la data primirii facturii, fie la data platii, dupa caz.

EXCEPTIE: decontare prin instrumente bancare (BO, cec, cambie)

In exemplulde mai jos am considerat ca instrument: BO.

A. din punct de vedere al emitentului BO, societate care NU aplica sistemul TI:

•   Emitentul BO care alege aceasta forma de plata a furnizorului sau (Furnizor 1, societate care aplica sistemul TI), TVA se deduce doar la data la care suma este efectiv inregistrata in extrasul sau de cont ca plata!

•   Poate fi o situatie care amana deducerea TVA pentru foarte mult timp daca, spre exemplu, Furnizorul 1gireaza mai departe BO catre un alt partener (furnizor al sau, “Furnizorul 2”), care decide sa faca acelasi lucru catre Furnizor 3. (numarul maxim de parteneri

in aceaste tipuri de tranzactii este 4).

•   In acest caz, Furnizorul 4 este cel care va incasa, intr-un final, datoria emitentului achitata prin BO.

!In aceasta perioada, emitentul BO nu deduce TVA pentru suma din factura furnizorului, achitata prin BO, daca suma nu a fost efectiv debitata (achitata) din contul sau bancar.

EXCEPTIE: tranzactiile cu parti afiliate !

Pentru  facturile emise catre parti afiliate, TVA se colecteaza la emitere(ca si pana acum).

 Pentru   facturile  primite  de  la  partile  afiliate,  indiferent  daca furnizorul afiliat aplica sistemul TI, cumparatorul afiliat deduce TVA la data primirii facturii.

!Facturile emise si primite pana la 31 dec 2012 (de la parti afiliate sau nu) nu se incardreaza in aceaste reguli. Pentru acestea TVA s-a colectat si dedus TVA in 2012.

Parti afiliate

Conform prevederilor Codului fiscal o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

-persoana  fizica  este  afiliata  cu  alta  persoana  fizica,  daca  acestea  sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv;

-persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica  daca  persoana fizica detine,  in mod  direct  sau  indirect,  inclusiv  detinerile  persoanelor  afiliate, minimum  25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;

-persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:

i) prima persoana juridica  detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca  controleaza persoana juridica;

ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titulurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;

iii) o persoana juridica terta  detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua.