Societati care aplica sistemul TI (tva la incasare)

INFORMATII GENERALE

Intocmirea facturilor catre CLIENTI:

1.  Daca factura  se incaseazaintegralcu numerar in aceeasi zi in care se emite (prin chitanta, bon fiscal);

Factura se emite ca si pana acum; TVA-ul se colecteaza integral la aceasta data. Nu difera cu nimic de situatia din 2012.

2.  Daca nu se incaseaza cu numerarla emitere:

Pe factura  se scrie obligatoriu: TVA la incasare.

TVA se  va colecta la data la care se incaseaza factura (integral sau partial). TVA se colecteaza direct proportional cu suma incasata.

Totusi, daca in temen de 90 de zile de la emitere nu se incaseaza factura, in a 90 zi(calculata conform Codului de Procedura Civila, art. 181) se colecteaza obligatoriu TVA pentru valoarea ramasa neincasata.

“Art. 181: Calculul termenelor

(1)Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează:

2.când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte;

(2)Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.”

Important:

Fiecare factura trebuie urmarita pentru a determina exact scadenta celor 90 de zile! Pentru fiecare factura trebuie urmarit restul de incasat (in cazul incasarilor partiale) pana la concurenta celor 90 de zile!

3.  Daca la emitere se incaseaza partial cu numerarsi restul ramane neincasat

Ministerul Finantelor precizeaza ca pe factura trebuie inscrisa pentru fiecare tranzactie in parte situatia aplicabila :

-  pentru contravaloarea incasata cu numerar: se completeaza ca si pana acum;

-  pentru suma ramasa neincasata se va scrie obligatoriu TVA la incasare.

In practica pot aparea situatii in care aplicarea acestei prevederi este dificila/imposibila.

Facturile primite de la FURNIZORI:

  • TVA se deduce doar daca facturile sunt achitate (total sau partial),   indiferent daca furnizorul aplica sau nu TVA la incasare;

  • Ca si la vanzare, deducerea TVA se calculeaza direct proportional cu fiecare plata efectuata;

  • Spre deosebire de vanzare, in cazul facturilor primite de la furnizori, TVA nu se deduce in a 90 zi de la data facturii, pentru suma ramasa neachitata (chiar daca furnizorul colecteaza in a 90 zi);

Concluzie:

  • TVA se colecteaza la incasare, dar nu mai tarziu de a 90 zi de la emitere.

  • TVA se deduce exclusiv la plata facturii catre furnizor;

EXCEPTIE: decontare prin instrumente bancare (BO, cec, cambie)

In exemplul de mai jos am considerat ca instrument: BO.

A. din punct de vedere al emitentului BO:

-Pentru emitentul initial al BO, societate care aplica sistemul TI si alege aceasta forma de plata a furnizorului sau (Furnizor 1), TVA se deduce doar la data la care suma este efectiv inregistrata in extrasul sau de cont ca plata!

-Poate fi o situatie care amana deducerea TVA pentru foarte mult timp daca, spre exemplu, Furnizorul 1gireaza mai departe BO catre un alt partener (furnizor al sau, “Furnizorul 2”), care decide sa faca acelasi lucru catre Furnizor 3. (numarul maxim de parteneri in aceaste tipuri de tranzactii este 4).

-In  acest  caz,  Furnizorul  4  este  cel  care  va  incasa,  intr-un  final,  datoria emitentului achitata prin BO.

B. din punct de vedere al primitorului BO(din exemplul de sus, Furnizorul 1)

Furnizorul 1emite factura si primeste BO. Pot aparea 2 situatii:

1)  Incaseaza direct BO  = va colecta TVA la incasare, data incasarii fiind data la care incaseaza suma in contul sau bancar;

2)  Gireaza BO catre un furnizor de-al sau (Furnizorul 2de mai sus) = in acest caz, Furnizorul 1va colecta si va deduce TVA la data girarii BO catre Furnizorul 2(incaseaza si plateste la aceeasi data ), indiferent de data la care Furnizorul 2 incaseaza suma de le emitentul BO;

! In aceasta perioada, emitentul BO nu deduce TVA pentru suma din factura furnizorului, achitata prin BO, daca suma nu a fost efectiv debitata (achitata) din contul sau bancar.

EXCEPTIE: tranzactiile cu parti afiliate !

Pentru  facturile emise catre parti afiliate, TVA se colecteaza la emitere(ca si pana acum) si nu se inscrie pe facture mentiunea “TVA la incasare”.

Pentru facturile primite de la partile afiliate, TVA se deduce la plata facturii;

!Facturile emise si primite pana la 31 dec 2012 (de la parti afiliate sau nu) nu se incardreaza in aceaste reguli. Pentru acestea TVA s-a colectat si dedus TVA in 2012.

!Pentru fiecare client / furnizor in parte trebuie urmarita structura soldului, pana la incasare / plata pentru a se determina pentru care sume se aplica sistemul TI si pentru

care nu.

Parti afiliate

Conform prevederilor Codului fiscal o persoana este afiliata cu alta persoana daca relatia dintre ele este definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

-persoana  fizica  este  afiliata  cu  alta  persoana  fizica,  daca  acestea  sunt sot/sotie sau rude pana la gradul al III-lea inclusiv;

-persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica  daca  persoana fizica detine,  in mod  direct  sau  indirect,  inclusiv  detinerile  persoanelor  afiliate, minimum  25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica;

-persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica daca cel putin:

i) prima persoana juridica  detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cealalta persoana juridica ori daca  controleaza persoana juridica;

ii) a doua persoana juridica detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titulurilor de participare sau al drepturilor de vot la prima persoana juridica;

iii) o persoana juridica terta  detine, in mod direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 25 % din valoarea/numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot atat la prima persoana juridica, cat si la cea de-a doua.