Organul fiscal poate radia din oficiu persoanele inscrise in
Registrul Operatorilor Intracomunitari
Ordonanta de Guvern nr. 8/2013 prevede faptul ca incepand cu 1 februarie persoanele impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la la data modificarii listei administratorilor, sa depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor administratori.
Potrivit art 158^2, alin 8^1 /Codul fiscal, persoanele impozabile care sunt inscrise in Registrul Operatorilor Intracomunitari au obligatia de a depune in termen de 30 de zile cazierul judiciar al noilor administratori care detin minim 5% din capitalul social al societatii. Cazierul judiciar se depune la organul fiscal competent.
Fac exceptie de la aceasta prevedere societatile pe actiuni.
In cazul in care persoanele impozabile nu respecta aceasta obligatie, vor fi radiate din oficiu de catre organul fiscal competent. Radierea din oficiu isi produce efectele odata cu data comunicarii deciziei conform Codului de procedura fiscala.
Persoanele radiate din oficiu pot solicita reinscrierea in registru dupa eliminarea cauzelor care au dus la radiere, daca intentioneaza sa faca una sau mai multe operatiuni intracomunitare.
Organul fiscal radiaza din oficiu si :
• persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente;
• persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operațiuni intracomunitare;
• persoanele inregistrate in scopuri de TVA care solicită anularea inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit legii;
• persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în mișcare acțiunea penală în legătură cu oricare dintre operațiunile prevăzute la alin. (1) al art. 158^2.