Evaziunea fiscala pedepsita drastic prin modificarile aduse de Legea nr.50/2013


In Monitorul Oficial nr. 146 din 19.03.2013 a fost publicata Legea nr. 50/14.03.2013 privind modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Legea are articol unic si defineste o serie de fapte ca fiind infractiuni si sanctionarea acestora cu pedepse mai mari, dupa cum urmeaza:
• se modifica art 3 din Legea nr. 241/2005 care prevedea o amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 30.000 lei pentru contribuabilul care, cu intentie nu reface documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control, deşi acesta putea să o facă, si va avea urmatorul cuprins : ” Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intentie sau din culpa, documentele de evidenta contabila distruse, in termenul inscris in documentele de control”;
• se modifica art 4 din Legea nr. 241/2005 care prevedea o pedeapsa cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, si va avea urmatorul cuprins : ” Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale, in termen de cel mult 15 zile de la somatie” ;
• se modifica art 5 din Legea nr. 241/2005 care prevedea o pedeapsa cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, si va avea urmatorul cuprins: ” Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani impiedicarea, sub orice forma, a organelor competente de a intra, in conditiile prevazute de lege, in sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale”;
• se modifica art 6 din Legea nr. 241/2005 care prevedea o pedeapsa cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă, si va avea urmatorul cuprins: ” Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani retinerea si nevarsarea, cu intentie, in cel mult 30 de zile de la scadenta, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa”;
• se modifica art 9, alin (2) si (3) din legea nr. 241/2005, care prevedeau faptul ca, daca prin faptele de evaziune fiscala se producea un prejudiciu mai mare de 100.000 euro in echivalentul monedei nationale, limita minimă a pedepsei prevăzute de lege şi limita maximă a acesteia se majorează cu 2 ani, respectiv pentru prejudicii mai mari de 500.000 euro, limita minima si maxima a pedepsei se majora cu 3 ani. Legea nr. 50/2013 prevede in cazul prejudiciului mai mare de 100.000 euro, majorarea pedepsei minime si maxime cu 5 ani, respectiv pentru prejudiciile mai mari de 500.000 euro majorarea pedepsei minime si maxime prevazute de lege cu 7 ani.