Plafonul valabil incepand cu 01.12.2012 pentru diurna si cazare

Diurna maxima legala si deductibila fiscal de la 01.12.2012, in cazul deplasarilor externe

Conform prevederilor OUG 19 din 16 mai 2012 care modifica prevederile Legii 118 din 30 iunie 2010 care la randul ei a modificat prevederile  Hotararii 518/1995

In documentul atasat gasiti nivelul diurnei si a cazarii pentru fiecare tara.

Art. 1 (1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează în două etape, astfel:

b) cu 7,4%, începând cu 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2012.

Art. 3 (1)  Cuantumul  drepturilor prevăzute la  art. 2 alin. (1) lit. a) şi b), alin.(4) şi la art.13 lit.b) şi

c) din Legea nr.118/2010,  se  majorează  potrivit  art.  1  alin .  (1).

Legea 118/2012 Art. 2 (1) a):cuantumul drepturilor reprezentând salarizarea în valută  şi  al te  drepturi  în valută  şi  în  lei  ale  personalului  trimis  în  misiune permanentă  în  străinătate şi, respectiv, ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prevăzute în anexa nr. V/3 la Legea-cadru nr. 330/2009 şi în Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;

Calcul diurna externa valabil de la 01.12.2012

Diurna maxima legala externa/zi (conform HG 518/1995 ) – pentru tari UE (in afara de Bulgaria)

35 euro x 0,75 x 1,15 x 1,08 x 1,074 = 35 euro/zi.

Diurna maxima deductibila fiscal/zi (conform HG 518/1995+Legea 571/2003 ) – pentru tari UE (in afara de Bulgaria)

35 euro x 0,75 x 1,15 x 1,08 x 1,074 x 2,5 = 87.50 euro/zi.

Atasat gasiti nivelul diurnei deductibile pentru fiecare tara: